Vỉ ép biên GD05

Nhẹ nhàng, tiện dụng, bảo vệ độ bền đẹp của các vật dụng.