Khay Công Nghiệp CN02 với nhiều  thiết kế, mẫu mã, màu sắt, nhiều size thích hợp mọi nhu cầu.